תקציר

טעמי המצוות – שיטות הרמב"ם והרמב"ן (שמקבילות לפרקים א' ו-ב'), ושיטת המהר"ל (שמעמיקה את המבט של פרק ג').

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה