תקציר

ביאור נוסף על מהלך פרקים א'-ג'.
פרק ד' – היחס ביו מצוות עשה למצוות לא תעשה, היחס בין עולם הטבע המיוחס אל השמש לבין האדם, הנשמה.
פרק ה' – שלושה פירושים בפירוש – "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות".

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה