בבא בתרא לט-מ

 

1.  ידו של מי על העליונה? מה השתנה במעמד אחרי שלוש שנים.

2. מה העיקר? שתיקת המרא קמא או איבוד השטר? (מה הדין אם המרא קמא שתק והעדים שיקרו שמחה).

3. מה היחס בין שטר לעדות בכתב? משמעותם וכוחם.

    הרב שטרנברג מרדכי
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה