הגדרת סוגי החובות ששמיטת כספים משמטת, על-פי דיני החיוב המוזכרים במשנה.

    הרב שטרנברג מרדכי
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה