תקציר

הגדרת סוגי החובות ששמיטת כספים משמטת, על-פי דיני החיוב המוזכרים במשנה.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה