תקציר

השוואה של שמיטת כספים לשמיטת קרקעות.

כלפי מי מכוונת המצווה? כלפי הלווה או כלפי המלווה?

סוגי החובות ששמיטת כספים שומטת.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה