תקציר

כיצד קונים אילן לפירותיו? מתוך-כך, מדוע ניתן לקנות את יוני השובך ופירות הכוורת?
בירור תפקידו של השובך בקניין – מדין קניין קרקע או מדין מצע גידול.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה