בבא בתרא דף עה:-עו:

 

מהות פעולת הקניין – פעולה שמבטאת דעת או פעולה שמייצרת בעלות.
מהות קניין משיכה – "הכנסה לרשותו" או פעולה של ביטוי בעלות.
דעת תוספות, רא"ש, רשב"ם, רמב"ם וראב"ד.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה