בבא בתרא פד:-פה.

 

עיון בגברי רבי זירא ור' אסי בשני מוקדי המחלוקת ביניהם:

1. האם קניין כלים קונה אפילו ברשות-הרבים?

2. האם אפשר להקנות ללוקח על-ידי הנחה בסימטא?

 

מקורות:

רמב"ן פד:

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה