בגלות – האמונה הייתה מנותקת ברובה מהמעשה. כעת צריך לבאר ולגלות שלמרות שצריך לערוג לבלתי-גבולי, האמונה מתגלה דרך הטבע, בדרך שאינה 'עוקרת את המציאות', אלא מתגלה דרכה, בחיים ממשיים בפועל.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה