תקציר

ביאור הגמרא בנדרים שאומרת שהסימנים שבתורה (ניקוד, קרי וכתיב ועיטור סופרים) הם הלכה למשה מסיני, והרחבה בעניין סימני הניקוד השונים.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה