תקציר

הסיבות לכך שהדיבר הראשון לא נאמר בלשון ציווי.

ההבדל המהותי בין יחס ה' לעולם – ממשלה, לבין יחס ה' לישראל – מלוכה (ובכך הסבר לכתוב – "אשר הוצאתיך מארץ מצרים").

 

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה