תקציר

שכר המצוות בעולם הזה ובעולם הבא, והעמקה ביחס בין העולם הזה לעולם הבא.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה