תקציר

לאחר שהמהר"ל האריך לבאר את עניין נצחיות התורה, מבאר המהר"ל מדוע אין זה חוסר בשלמות התורה שהיא לא מזכירה את עניין עולם הבא.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה