תקציר

נצחיות התורה והסיבות שהיא לא יכולה להשתנות או להיחסר.

פרק מ"ט: התורה היא סדר העולם, ואם יהיה בה שינוי העולם ייחרב.

פרק נ': התורה היא עליונה והיא למעלה מגדרי השינוי של העולם.

פרק נ"א: החיבור בין התורה לישראל הוא מצד הנותן – העילה, ולא מצד המקבל – החומר, ולפיכך התורה תמיד נשארת במדרגתה המקורית.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה