תקציר

השינוי שמעמד הר סיני פעל בהנהגה הא-לוקית במציאות ובעם ישראל עצמו.

פרק מ"ו – מעת נתינת התורה הקב"ה מופיע במציאות עצמה, ולכן האיסור לעבוד ע"ז מתחדד, כי ישנן דרכים מפורשות מהקב"ה כיצד לעבוד אותו.

פרק מ"ז – עם ישראל מתעלים במעמד הר סיני למדרגה שהחומר לא מעכב בפני הרוח, ואף הרוח מרוממת את החומר.

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה