תקציר

הפן של "זכור" והפן של "שמור" הם שני צדדים בעניינה של שבת – מצד הקב"ה ומצד ישראל.

השלמה של ביאור פערים ושינויים בין הלוחות הראשונים (יתרו) ללוחות השניים (ואתחנן).

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה