תקציר

פרק ל"ג – פירוש המהר"ל ל-"וירד ה' על סיני", וביאורו באופן כללי להגשמת הקב"ה בפסוקים.

פרק ל"ד – היחס בין עשרת הדיברות לכל התורה כולה.

פרק ל"ה – מדרגת הלוחות הראשונים.

פרק ל"ו – מהלך עשרת הדיברות הקשר בין חמשת הדיברות הראשונים לחמשת השניים.

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה