תקציר

הסברת הפער בין יום החמישים – התרצות הקב"ה למתן תורה, לבין יום החמישים ואחד – היום שקיבלו את התורה בפועל.

הרחבה על שני צדדים אלו דרך מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא האם העיקר הוא הר סיני או שהעיקר הוא בית המקדש, ודרך בירור סוגית 'נעשה ונשמע'.

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה