תקציר

הדרך המיוחדת של כל אחד מהאבות, הסיבה לכך שכל אחד מהם שמר את התורה במדרגה ובאופן אחרים, והטעם לכך שדווקא משה קיבל את התורה והורידה לישראל.

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה