תקציר

לאחר בירור המעלות המיוחדות של התורה, יש לברר כיצד האדם יכול על-ידי לימודו להגיע אליהן.

בירור החשיבות של לבושי התורה, וההכרה שבכל לבושי התורה טמונה נשמת התורה.

בירור נוסף ביחס שבין העולם-הזה לבין העולם-הבא.

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה