תקציר

פרק ט"ו מהווה סיכום של היסודות שלמדנו על עניינה של התורה מפרק ו' ועד פרק י"ד, ומשמש כהקדמה לפרק ט"ז.

פרק ט"ז עוסק במופתים לתורה מן השמיים – מופת ראשון כשלילה לפילוסופיה, ושני מופתים עיקריים.

    הרב רוזנטל גדעון
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה