לאחר היחידה הראשונה שעסקה במצוות, שמונת הפרקים הבאים עוסקים בלימוד התורה.

ביאור מעלת התורה על-פני חוכמות החול, והסיבה מדוע עיקר הלימוד שלנו נוסע ועוזק בפרטי המציאות.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה