שבת עד:

 

שני הסברים בגדרי מלאכת מבשל על-פי הבנות שונות של הראשונים בדין "הזורק סיכתא לאתונא" – האם בישול זה תיקון על-ידי חימום או שינוי מצב צבירה על-ידי חימום.

 

מקורות:

שבת עד:, רש"י, תוספות, רי"ף, רש"י על הרי"ף. רמב"ם הלכות שבת פרק ט' הלכות א'-ו'.

עבודה זרה לח. ותוספות שם.

מנחת אשר סי' ס"ח סעיף ב'.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה