שבת עה:

 

מחלוקת חכמים ורבי יהודה האם יש דישה בפציעת חילזון. ארבעה ביאורים ליישוב הסתירה בין פציעת חילזון לבין חולב.

למה אין דישה אלא בגידולי קרקע?

 

מקורות:

תוספות עג: ד"ה "ואחת משום מפרק", "מפרק".

שבת עה:, צה: בעניין החולב, רמב"ן שם.

שבת קיא. "האי מסוכרייתא דנזייתא", תוספות ורמב"ן שם.

רמב"ם הלכות שבת פרק ח' הלכה ה'-ז'.

    הרב טורנר דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה