בבא בתרא פו:

 

מה התפקיד של המדידה בפעולת הקניין? האם דברי רב ושמואל באים להגביל את את קניין כלים או להרחיבו?

 

מקורות:

רי"ף, בעל המאור ומלחמות ה' על הסוגיה, רבינו יונה,

רמב"ם הלכות מכירה פרק ד' הלכה ז', נושאי הכלים על הרמב"ם, גר"א על הרמב"ם.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה