בעת הגאולה עם ישראל ייעשה מוכשר לחזור לאיחוד האידיאות (על-ידי ייסורי הגלות, ולאחר-מכן בתהליך הדרגתי).

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה