סוגית היחס בין הפרט לכלל והופעת המינות (וסוגית הנועם הא-לוקי).

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה