ייחודה של מדינת ישראל בכך שהאמירה הבסיסית שבה היא של חיבור לתורה ולמצוות.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה