עבודה זרה כהגשמת הציור הא-לוהי.

נטיית היצר הרע של עבודה-זרה נשארה בלב האנושות גם היום כשאין פסלים בפועל, ומתבטאת בהגשמת העניין הא-לוהי, שזהו עיוות של הנטייה לאמונה.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה