תקציר

הקניין והבעלות שיש לכל אדם פרטי בארץ ישראל ביחס לקניין ולחזקה הכללית של עם ישראל בארץ, בהווה ולעתיד לבוא.

 

(הרב דוד לוי שליט"א הוא מרבני ישיבת פוניבז')

השיעור הועבר במשמר לרפואת הרב מרדכי שטרנברג שליט"א.

    הרב לוי דוד
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה