תקציר

הקשר שבין פסח וקריעת ים-סוף לבין הגאולה האחרונה, השואה הנוראה וגאולת העם בארץ.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה