היחס בין נותן התורה להבנות שלנו בתורה,
המבוקש בלימוד התורה והקישור אל נותן התורה.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה