על-פי הסיפורים:
מעשה מהשבעה בעטלירס, היום השישי – הבעטליר שהיה צווארו עקם;
המעשה מהשריון;

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה