בבא בתרא עו:-עז.

 

בגדרי מהות קניית שטר:

מה נקנה בקניית שטר – זכות הגבייה ושעבוד הקרקעות? האם מדאורייתא או מדרבנן?

לחכמים, שקונים בכתיבה ומסירה, מהו העיקר?

ביאור שיטות הראשונים בסוגיה.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה