בבא בתרא עז:-עח.

 

שתי שיטות בראשונים בביאור שיטת חכמים ש"אין הדמים ראיה" כשיש ספק במכירה.

 

מקורות:

רשב"ם, תוספות ורמב"ן על הסוגיה,

בבא בתרא סא: (תוספות שם) צב. (רשב"ם, תוספות ורמב"ן שם).

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה