ערכן וחשיבותן של המכות כחלק מיציאת מצרים.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה