הפוסקים חקרו האם כשתשעה באב נדחה ליום אחר, דינו הוא דין תשלומין או תשעה באב עצמו עובר לי' באב.

נראה יותר שלא כך ולא כך, אלא זוהי התקנה שתיקנו חכמים.

 

השיעור הועבר במשמר לרפואת הרב מרדכי שטרנברג שליט"א.

    הרב הלוי מיכה
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה