מעשה מהשבעה בעטלירס –
פתיחת הסיפור, היום השני – הבעטליר החרש;

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה