רב גן גבעת שמואל

בגיל הרך נשמת הילד פתוחה לכל ויונקת ומתעצבת מכל חוויה. זה הזמן שלנו ההורים ליצוק בטהרה את האהבה החסד החיבוק יחד עם הקודש והתורה!

להפגיש את ילדינו באהבת התורה והאדם המידות והמצוות. בואו למסע עם אברהם אבינו איש החסד, הלל הזקן ואהבת התורה, רבי עקיבא והעין הטובה.

 

רב גן הדמות התורנית החינוכית שאיתה אנו רוצים שילדינו ייפגשו.

 

וזכנו לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ה יראי אלוקים אנשי אמת זרע קודש בה דבקים

הקבועים שלנו

בבית המדרש פועלות באופן קבוע תכניות מגוונות ומושקעות- לקהלים רבים- מוזמנים להכיר!