אשרי מי שגדול בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו.(ברכות י"ז.)

בחסדי ה' המחזיר שכינתו לציון זכינו בדורנו ותורה חוזרת לאכסניה שלה. לימוד התורה הולך ומתרבה בכל שדרות העם ובכל מרחבי הארץ.

עם זאת, כדי לבסס ולכונן את בנין התורה בישראל ולשם שמירתה והנחלתה לדורנו ולדורות יבואו יש צורך לבנות את התשתית הרוחנית האיכותית במרכזי תורה בהם התורה נלמדת וחיה באיכות ובגדלות בעומק וברוחב.

מתוך דאגה להנחלת התורה לרבים עלינו לתת דגש ולהבליט את חשיבות לימוד התורה בגדלות. עצם מציאותם של גדולי תורה בדור מקרינה ומשפיעה על הדור כולו. הציבור יודע, מכיר ומזהה את הגדלות התורנית, הצידקות וחיי הקודש העליונים ומתפאר בכך שיש גדולים בדור המגינים עליו, מעריץ אותם, נושא אליהם עיניים ונהנה מהם בעצה ותושייה. במציאות זו מתעוררים רבים לחיבת התורה ולהערצת גדולתה שמכוחה מתרבה תורה בכל שדרות הציבור במסגרות חינוכיות, בתי מדרש ושיעורי תורה.

העמדת תלמידי חכמים גדולים זוהי הפעולה העיקרית הדרושה כדי לרומם את מצב התורה בדור.

בית המדרש נועד להצמיח אנשים בעלי שיעור קומה של גדלות בתורה, של קדושה וצידקות  שיהיו למאורות גדולים שיעמידו את המשך הנחלת התורה בישראל ואת בנינה וקיומה לדורות.

כמו בכל תחום מתחומי המדע והמעשה, אם חפצים אנו להגיע להישגים משמעותיים ונרחבים, הדרך הנכונה היא לתת דגש דווקא על המעטים המוכשרים, המסוגלים, המתמסרים שמוכנים להעמיק בתחום זה במשך שנים רבות. מעטים אלה יאדירו ויקדמו את התחום באופן הטוב והאיכותי ביותר. ממילא, ההשפעה על הכלל תקדם את הגילוי והתפקיד העמוקים של תחום זה.

הדברים נכונים על אחת כמה וכמה בלימוד התורה. הלומדים בבית המדרש יעשו לילות כימים בלימוד התורה, יעמלו על תלמודה במסירות עצומה שנים רבות, ישאפו לקניין התורה כולה ויספגו את רוחה על ידי שימוש תלמידי חכמים. הלימוד ייעשה בהדרגה ובהתמדה, שלב אחרי שלב  מעלה אחר מעלה בליווי של תלמידי החכמים ודבקות בהם. מהם ילמדו במהלך השנים בכל מקצועות התורה כולה.

המהלך המרכזי של התגדלות בתורה של אחד המרבה ואחד הממעיט, יצמיח בליבות הלומדים רצון עז להשפיע על הדור ולרוממו, כל אחד כפי כשרונו ונטייתו.