בית המדרש הוציא לאור ספר  "עיונים משיעורי הרב מרדכי". בהוצאת בית מדרש גבעת שמואל. בספר מובאים סיכומי שיעוריו של מו"ר הרב מרדכי שטרנברג שליט"א – ראש ישיבת הר-המור על מסכת בבא מציעא, מסכת שבת, מסכת כתובות בבא בתרא, כפי שהועברו מידי שבוע בבית המדרש.

לפרטים וקנייה : אהוד כהן – 050-4966001

אברכי בית המדרש, בעידודם ובהכוונתם של ראש בית מדרש ותלמידי חכמים נוספים, ערכו את השיעורים בעמל רב ותוצאות עבודתם ניכרות היטב בדפי הספר.

זכה בית מדרש והספר נתקבל באהדה רבה בקרב לומדי התורה בכל אתר ואתר, עותקים ממנו ניתן למצוא בישיבות גבוהות, כוללים, ישיבות הסדר ובתי מדרש רבים בעולם התורה.

הספרים מופצים ברחבי העולם התורני.  ומהווים המשך ישיר לכרך הקודם, והוא עוד פנינה יקרה ללומדי התורה שבכל אתר ואתר.