תקציר

השנה מתחילה בתשובה משום שתשובה היא יכולת הקבלה לשנות מכאן ולהבא ולא לשקוע בעבר.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה